Poglej MMS

Storitev je namenjena vsem uporabnikom, katerih mobilni telefoni ne omogočajo prikaza MMS-ov oziroma nimajo aktiviranih nastavitev MMS in jim je zato ogled prejetih MMS sporočil omogočen na spletni strani  http://poglejmms.simobil.si.


Kako uporabljam storitev?

Če pošljete sporočilo MMS svojemu prijatelju na mobilni telefon, ki ne omogoča prikaza MMS-ov oziroma nima aktiviranih nastavitev MMS, bo ta na svoj mobilni telefon prejel sporočilo SMS za ogled sporočila MMS na spletni strani http://poglejmms.simobil.si.

Za ogled sporočila MMS morate v polji vpisati svojo telefonsko številko in kodo, ki ste jo prejeli v sporočilu SMS.


Cena

Storitev je brezplačna.

16