Domači internet in TV


Spremljajte vaše najljubše TV programe tudi na paketih Domači internet!

S sodobno tehnološko rešitvijo smo izboljšali geografsko dostopnost ogleda televizije.
Tako lahko sedaj dobite odličen nabor TV programov, tudi z nepogrešljivim Časovnim preskokom, na vseh lokacijah z dobro pokritostjo s Si.mobilovim 4G/LTE signalom.

Predstavljamo novo ponudbo paketov Domači internet z opcijo TV AS LTE, ki omogoča spremljanje  TV programov preko LTE omrežja.
 

Kaj je Opcija TV AS LTE?

Opcijo TV AS LTE je mogoče naročiti na paketih Domači internet, pri čemer kombinacija obeh storitev omogoča spremljanje TV programov preko TV vmesnika (STB), povezanega na televizijski sprejemnik in internetni modem.

  • Storitev je namenjena vsem, ki na domači lokaciji nimate možnosti priklopa storitve IPTV.
  • Za delovanje je potrebna dobra pokritost s Si.mobilovim 4G/LTE signalom, ki zagotavlja delovanje paketov Domači internet, na katerih lahko vklopite opcijo za ogled TV programov.


Izbirate lahko med tremi paketi Domači internet, h katerim dodate opcijo TV AS LTE:

 

Domači internet 1
hitrost 4/2 Mbit/s
∞ prenos podatkov

Domači internet 2
hitrost 10/3 Mbit/s
∞ prenos podatkov

Domači internet 3
hitrost 20/5 Mbit/s
∞ prenos podatkov

Cena paketa

24,99€/m
16,99 €/m

29,99€/m
19,99 €/m

39,99€/m
25,99 €/m

Cena opcije TV AS LTE 9,99 €/m 9,99 €/m 9,99 €/m
Skupna akcijska cena 26,98 €/m 29,98 €/m 35,98 €/m

 

Opcija TV AS LTE je na katerem koli paketu Domači internet prvi mesec brezplačna!


Kako deluje?

Po vklopu opcije TV AS LTE, povežite internetni modem za paket Domači internet, TV vmesnik in vaš TV sprejemnik ter spremljajte vaše priljubljene TV kanale preko vrhunskega Si.mobilovega 4G/LTE omrežja.

Kako do ponudbe?

  1. Na Si.mobilovem prodajnem mestu sklenite naročniško razmerje za enega od paketov Domači internet in izberete opcijo TV AS LTE.
  2. Prejeli boste modem za internetno povezavo ter TV vmesnik, ki ga za delovanje storitve Domači internet in TV AS LTE povežete z vašim TV sprejemnikom.
  3. Želimo vam obilo zabave!

Izberite 7-dnevni brezplačni preizkus!

Ob koriščenju posebne ponudbe paketov Domači internet in opcije TV AS LTE na Si.mobilovih prodajnih mestih, vam je na voljo 7-dnevni brezplačni preizkus storitve.
Če z delovanjem niste zadovoljni, lahko naročniško pogodbo v roku 7 delovnih dni brez stroškov prekinete na Si.mobilovem prodajnem mestu.

Več o tem si preberite v Posebnih pogojih Brezplačni preizkus Domači internet in TV AS LTE

Programska shema

Ob vklopu opcije TV AS LTE vam bo na voljo naslednja programska shema:

SLO 1

SLO 2

SLO 3

KANAL A

POP TV

TV Celje

TV 3 Medias

NET TV

BRIO

TV Koper-Capodistria

TV Golica

Vaš Kanal

TV Veseljak

Čarli TV

KINO

Tele M

TV AS

Koroška TV

Nova 24 TV

Planet TV

RTS

RTCG

DM Sat

PTC

HRT 1

HRT 2

RAI 1

RAI 2

ARD

ZDF

ORF 1

ORF 2

GOLD

Hayat

OTO

VTV

Pogosta vprašanja


Kako deluje storitev Domači internet in opcija TV AS LTE?

Storitev deluje preko omrežja LTE, preko katerega paket Domači internet zagotavlja internetno povezavo. Za delovanje storitve TV AS LTE je potrebno med seboj povezati internetni modem (Domači internet), TV vmesnik (STB) ter vaš TV sprejemnik.

Kdaj lahko pride do težav pri delovanju storitve TV AS LTE?

Storitev deluje brezhibno v primeru, da pasovna širina internetne povezave ni preobremenjena ali če ni prezasedenosti omrežnih kapacitet. V primeru spremljanja TV programa ter obenem velike obremenitve brezžične internetne povezave z drugimi napravami/aktivnostmi (YouTube, videostreaming, ipd.) ali v primeru splošne preobremenjenosti omrežja, lahko začasno pride do poslabšanja kvalitete sprejema TV programov. Več informacij v zvezi z dostopom do internata lahko najdete v Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ali na https://www.simobil.si/omrezje/zemljevid-pokritosti.

Ali vsa oprema, ki jo prejmem s strani Si.mobila (internetni modem in STB), preide v mojo last po podpisu pogodbe za storitev Domači internet in opcijo TV AS LTE?

STB oz. TV vmesnik, ki ga prejmete za spremljanje TV programov, ostaja v lasti Si.mobila, vam pa je dodeljen v uporabo za obdobje uporabe storitve TV AS LTE. Če odjavite opcijo TV AS LTE, STB vrnete podjetju Si.mobil. Za internetni modem, ki ga prejmete ob sklenitvi paketa Domači internet, veljajo pravila 24-mesečne vezave na paket, kar pomeni, da ste internetni modem po preteku 24-mesečne vezave odplačali, s čemer je tudi vaša last. Internetnega modema torej v nobenem primeru ne vračate, temveč v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja odplačate pogodbene stroške, ki nastanejo ob predčasni prekinitvi vezave.

Več Skrij

Več o posebni ponudbi paketov Domači internet z opcijo TV AS LTE

Posebna ponudba paketov Domači internet ter opcije TV AS LTE je na voljo za nove in obstoječe naročnike paketov Domači internet 1, 2 ali 3 in velja do 9. 4. 2017. Za koriščenje posebne ponudbe je potrebna vezava za 24 mesecev na paket Domači internet 1, 2 ali 3. Ob aktivaciji posebne ponudbe naročnik prejme prvi mesec brezplačno mesečno naročnino na opcijo TV AS LTE, nato je cena opcije 9,99 €/mesec. Naročnik prejme do prekinitve naročniškega razmerja vsak mesec popust na mesečno naročnino v višini, ki je določen za posamezni paket Domači internet. Popust na mesečno naročnino velja do prekinitve naročniškega razmerja oz. do izklopa opcije (če si naročnik naknadno zopet vklopi opcijo TV AS LTE na paketu, mu ne pripada popust na mesečno naročnino na paket Domači internet). Vsak naročnik lahko to ponudbo izkoristi samo enkrat na eno naročniško razmerje. Ponudba ni združljiva z ostalimi Si.mobilovimi promocijami in popusti. Več informacij o uporabi opcije TV AS LTE ter paketov Domači internet dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali telefonski številki 040 40 40 40 (brezplačna številka za Si.mobilove uporabnike). Vse cene vključujejo DDV. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.

Več Skrij

Več o opciji TV AS LTE

Opcija TV AS LTE vključuje dostop do 36 TV programov preko LTE omrežja, Časovni preskok, izposojo TV vmesnika ter neomejeno količino prenosa podatkov na paketih Domači internet 1, 2 in 3. Opcijo TV AS LTE je mogoče aktivirati izključno na paketih Domači internet 1, 2 in 3. V primeru vklopa opcije se osnovna hitrost internetnega prenosa na paketu Domači internet ne omejuje. Po vklopu opcije TV AS LTE je njena redna odpoved mogoča šele po zaključenem prvem obračunskem ciklu, opcija pa se zaračunava sorazmerno glede na obračunski cikel naročnika. Pogoj za pridobitev opcije je pokritost s Si.mobilovim LTE omrežjem in razpoložljivost omrežnih kapacitet za uporabo opcije. Uporabnik se z aktivacijo opcije zaveže, da jo bo uporabljal izključno na naslovu, ki ga je kot naslov uporabe navedel ob sklenitvi naročniškega razmerja za Domači internet. V primeru kršitve si Si.mobil pridržuje pravico do izklopa storitve. Opcijo TV AS LTE je možno naročiti le na lokaciji, kjer ni možnosti priklopa IPTV preko Amis fiksnega internetnega omrežja. Storitev deluje pod pogoji internetne povezave ustrezne kakovosti in obremenjenosti ter izpolnjenih predpogojev s tem v zvezi (več o tem glej Splošne pogoje ter www.simobil.si).« Cene vključujejo DDV.

Več Skrij

Več o paketih Domači internet

Ponudbo za pakete Domači internet lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi naročniki Si.mobila. Priključnina na pakete Domači internet je 11,99 EUR in se zaračuna v enkratnem znesku. Pogoj za pridobitev paketa je razpoložljivost omrežnih kapacitet. Vsi paketi vključujejo dostop do LTE tehnologije. Hitrosti, navedene pri posameznem paketu predstavljajo najvišje možne hitrosti, dejanska hitrost je odvisna od razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Po porabi 100 GB zakupljene količine znotraj obračunskega cikla se hitrost prenosa zniža na največ 2/1 Mbit/s. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se uporabnik zavezuje, da bo Domači internet uporabljal na naslovu, ki ga je kot naslov uporabe navedel ob sklenitvi pogodbe. V nasprotnem primeru si Si.mobil pridržuje pravico izklopa storitve. Statični IP naslov na paketih Domači internet ni mogoč. Za pakete veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter posebna pravila paketov , ki so skupaj s cenami ostalih storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin na voljo na 040 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. SI.MOBIL, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana.Več informacij dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali telefonski številki 040 40 40 40 (brezplačna številka za Si.mobilove uporabnike). Vse cene vključujejo DDV. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000.

Več Skrij

Več o posebni ponudbi paketov Domači internet

Posebna ponudba paketov Domači internet je veljavna do vključno 9. 4. 2017 in velja za nove in po pogojih Predčasnega odplačila naprave obstoječe naročnike paketov Domači internet ob 24-mesečni vezavi na paket, pri čemer je pogoj razpoložljivost omrežnih kapacitet. Popust na mesečno naročnino velja 24 mesecev. Ponudba ni združljiva z ostalimi Si.mobilovimi ugodnostmi. Paketi Domači internet vključujejo dostop do LTE tehnologije, hitrosti prenosa podatkov pa predstavljajo najvišje možne hitrosti. Cene vključujejo DDV. Za pakete veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma za pravne osebe in podjetnike, Dodatni opis paketov Domači internet, ki so skupaj s cenami storitev in pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike na voljo na 040 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih prodajnih mestih. Si.mobil, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana.
Več Skrij