Mobitel za telefone

Mobilni internet za telefon brez naročnine

Brskajte po spletu ali pregledujte e-pošto na zaslonu vašega mobilnega telefona z vklopom ene izmed opcij Mobilni internet.

Na predplačniških paketih Si.mobil si lahko vključite zakup enot za klice, sporočila in prenos podatkov ter si tako znižate mesečne stroške za mobilno telefonijo.
 

 

SIMPL 200

SIMPL 1500

Cena zakupa 6 €/mesec 10 €/mesec
Prenos podatkov 200 1500
Klici v vsa omrežja
Sporočila SMS/MMS
Ključna beseda za vklop* Simpl200start Simpl500start

*Zakup enot lahko na svojemu predplačniškemu paketu omogočite preko klicnega centra na številki 040 40 40 40. Ob zadostnem stanju na predplačniškem računu se samodejno zakupijo enote, ki jih lahko takoj poljubno uporabite za klice v vsa slovenska omrežja, pošiljanje SMS in MMS sporočil ali prenos podatkov znotraj Slovenije. Ena enota se lahko porabi za minuto klica, za poslano sporočilo SMS oz. MMS ali za 1 MB prenosa podatkov. Enote so veljavne 30 dni in se po porabi oz. po poteku veljavnosti vsakokrat samodejno obnovijo, v kolikor je stanje na predplačniškem računu zadostno. Če je stanje na predplačniškem računu nižje od cene zakupa in v zakupu ni nobene proste enote, se klici, sporočila in prenos podatkov obračunavajo po dejanski porabi v skladu s tarifo brez zakupa enot.

Kako lahko postanete naročniki?

Naročniški paketi Mobilni internet so namenjeni vsem fizičnim in pravnim osebam. Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Naročniško razmerje lahko sklenete na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih ali preko spleta.

Za osebe starejše od 15 let oz. mlajše od 18 let lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki.

Ostale informacije lahko dobite na Si.mobilovih prodajnih mestih ali na telefonski številki 040 40 40 40.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false