Mobitel za telefone

Mobilni internet za telefon z naročnino

Brskajte po spletu ali pregledujte e-pošto na zaslonu vašega mobilnega telefona z vklopom ene izmed opcij Mobilni internet.

Opcije Mobilni internet omogočajo brezskrbno uporabo interneta na vašem mobilnem telefonu.  Na voljo so štiri opcije, ki se med seboj razlikujejo glede na vključeno količino in hitrost prenosa podatkov:

  • Opcija 1GIGA,
  • ORTO Opcija 2GIGA (za naročnike paketov ORTO),
  • Opcija 3GIGA,
  • Opcija 15GIGA.

Vse opcije že vključujejo uporabo LTE tehnologije, kar omogoča boljšo uporabniško izkušnjo na 4G/LTE omrežju in s tem nižje odzivne čase pri uporabi interneta.

Dodaten 1 GB samo 3 EUR!

Po porabljenem prenosu podatkov iz posamezne opcije se vam hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč lahko za samo 3 EUR dobite Dodatni zakup 1 GB z dodatnim 1 GB prenosa podatkov.

O stanju porabe prenosa podatkov iz Opcije mobilni internet vas bomo redno obveščali. Prvo SMS sporočilo boste prejeli ob 80 % porabi vključene količine in drugo SMS sporočilo ob 100 % porabi vključene količine iz Opcije Mobilni internet. V primeru, da boste z uporabo prenosa podatkov nadaljevali, vam bomo vključili Dodatni zakup 1 GB.

Opcije Mobilni internet Zakupite dodatno količino prenosa podatkov brez vezave.
7 €/m
1 GB
SPO_MIOpcija1GB SPO_MIOpcija1GB Opcija 1GIGA
8 €/m
2 GB
SPO_MIOpcija2GB SPO_MIOpcija2GB ORTO Opcija 2GIGA
12 €/m
3 GB
SPO_MIOpcija3GB SPO_MIOpcija3GB Opcija 3GIGA
18 €/m
15 GB
SPO_MIOpcija15GB SPO_MIOpcija15GB Opcija 15GIGA

*ORTO Opcija 2GIGA je na voljo samo za naročnike paketov ORTO.

Odjava od opcije je enostavna, in sicer preko SMS-a z izbrano ključno besedo, poslano na 4040. Ključne besede za izklop posamezne mesečne opcije so: OMI1GB STOP, ORTO2GB STOP, OMI3GB STOP, OMI15GB STOP. Obračunski interval za prenos podatkov v Si.mobilovem omrežju za naročnike je 10 kB. Pogoj za sklenitev naročnine na opcije Mobilni internet je sklenjena naročniška pogodba za glasovne storitve. Obračunski cikel za Opcijo Mobilni internet je enak obračunskemu ciklu nosilnega naročniškega paketa. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. Vse dodatne informacije dobite na prodajnih mestih Si.mobil, na www.simobil.si ali na telefonski številki 040 40 40 40.

Več Skrij

Višja hitrost LTE
3 €/m
150/50 Mbit/s
SPO_MIHighSpeed SPO_MIHighSpeed Višja hitrost LTE

Z vklopom opcije se vam bo obstoječa hitrost zvišala na do 150/50 Mbit/s.

Odjava od opcije je enostavna, in sicer preko SMS-a s ključno besedo VISJA HITROST STOP, poslanega na 4040. 

Več Skrij

Nočna opcija Brezplačen in neomejen prenos podatkov vsak dan med polnočjo in 6.uro zjutraj za naročnike paketov Mobilni internet.
9 €/m
Med 0:00 in 6:00 se ne črpa iz zakupljene količine paketa
SPO_Night_Option SPO_Night_Option Nočna opcija

Nočna opcija je na voljo za vse naročniške pakete ORTO, OSNOVNI, NESKONČNI in SENIOR, kot tudi stare pogovorne pakete: ORTO U NULO, ORTO SMART, XS ZATE, S ZATE, M ZATE, L ZATE, XL ZATE, ZATE Senior, Paket 9, Praznični paket, Veliki praznični paket, Neskončni paket. Na voljo je tudi za vse naročniške pakete Mobilni internet (300MEGA, 1GIGA, 3GIGA, 15GIGA), medtem ko paket Mobilni internet 45GIGA Nočno opcijo že vključuje. Vklopiti jo je mogoče tudi na starih paketih Mobilni internet: Mobilni internet XS, Mobilni internst S, Mobilni internet M, Mobilni internet XL, Mobilni internet XXL, Mobilni internet Voyo in Mobilni internet Prestigio ter naročniških paketih Podjetni Osnovni, Podjetni Neskončni, Podjetni zakup in Poslovni SMART.

Več Skrij

Dodatni zakup 1 GB

Znotraj enega obračunskega cikla se lahko uporabniku vklopi toliko Dodatnih zakupov 1 GB, kolikor jih potrebuje. Ko porabi en Dodatni zakup 1 GB, se mu šele lahko vklopi naslednji. Zakupljena količina podatkov se ne prenese v novo obračunsko obdobje. Če uporabnik prekine naročnino na opcijo Mobilni internet, izgubi tudi količino zakupljeno z Dodatnim zakupom 1 GB.

Več Skrij

Zakup prenosa podatkov po porabljeni količini iz starih opcij Mobilni internet (Opcija 300 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 15 GB)

Ko uporabnik doseže svojo zakupljeno količino podatkov iz starih opcij Mobilni internet (Opcija 300 MB, Opcija 1 GB, Opcija 3 GB, Opcija 15 GB) , mu upočasnimo prenos podatkov na 64 kbit/s. Prenosa izven vključenih podatkov ne zaračunavamo. Če želi uporabnik ponovno uporabljati mobilni prenos podatkov z običajno hitrostjo, se lahko določi za Enkratni  zakup:

  Cena Vključena količina Aktivacija
Enkratni zakup 1 GB 5,09 EUR 1 GB SMS na 4040 z vsebino ENKRAT ENA
Enkratni zakup 5 GB 10,16 EUR 5 GB SMS na 4040 z vsebino ENKRAT PET

Količina podatkov zakupljena z Enkratnim zakupom velja le, dokler je aktivna opcija Mobilni internet. Primer: Uporabnik ima zakupljeno opcijo 1 GB. Ko porabi to količino, se mu prenos upočasni na 64 kbit/s. Ker želi še naprej uporabljati prenos podatkov z normalno hitrostjo, zakupi Enkratni zakup 1 GB. Še preden porabi teh dodatnih 1 GB podatkov, se odloči, da ne želi več imeti opcije 1 GB. Ko prekine razmerje na opcijo, se mu izbriše tudi še neporabljena količina podatkov pridobljenih z Enkratnim zakupom.

Več Skrij

Na eno od opcij Mobilni internet sem že naročen. Ali jo lahko zamenjam?

Menjava opcije Mobilni internet je brezplačna. Prehodi so mogoči le na nove opcije Mobilni internet: Opcijo 1GIGA, Opcijo 3GIGA in Opcijo 15GIGA, za naročnike paketov ORTO pa tudi na novo opcijo 2GIGA.

Na mesec je mogoča le ena zamenjava opcije Mobilni internet, sama menjava pa se izvrši praviloma v roku enega dne od oddaje zahtevka. Istočasno je mogoče imeti aktivirano le eno opcijo Mobilni internet.

Več Skrij

Različne hitrosti prenosa podatkov

Hitrosti navedene pri posameznem paketu Mobilni internet predstavljajo najvišje možne dosežene hitrosti na vsakem paketu. Dejanska hitrost pa je odvisna tudi od razmer na omrežju oziroma od zasedenosti bazne postaje in uporabnikovega dostopa do tehnologije (2G, 3G ali 4G). Vse hitrosti vključene v posamezen paket zadostujejo nemoteni uporabi interneta. 

Več Skrij

Višja hitrost

V kolikor ima uporabnik na opciji Mobilni internet  višjo hitrost kot na pogovornem paketu, se mu upošteva višja hitrost. Naročnina na storitev višja hitrost se obnavlja z obračunskim ciklom. 

Več Skrij

Dodatne informacije o Opcijah Mobilni internet

Pogoj za sklenitev naročnine na Opcije Mobilni internet je sklenjena naročniška pogodba za glasovne storitve. Obračunski cikel za Opcijo Mobilni internet je enak obračunskemu ciklu nosilnega naročniškega paketa. Vključena količina podatkov velja samo za prenos v Si.mobilovem omrežju. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. V primeru Dodatnega zakupa se ohrani hitrost prenosa podatkov iz primarne opcije Mobilni internet. Dodatni zakup velja do konca obračunskega cikla.

Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false