LTE omrezje

Omrežje vrhunskih komunikacij - Zemljevid pokritosti in hitrosti

Naši strokovnjaki si ves čas prizadevajo za popolno izkušnjo omrežja - po vsej Sloveniji. Dobrodošli v Si.mobilovem 4G/LTE omrežju vrhunskih komunikacij.

Podatki o pokritosti prebivalstva v Sloveniji s Si.mobilovim signalom:

 • Pogovorne storitve: več kot 99 %
 • Mobilni internet do 236 kbit/s: več kot 99 %
 • Širokopasovni mobilni internet do 42 Mbit/s: več kot 99 %
 • LTE: več kot 98 %
 • Novembra 2014 smo kot prvi na področju Ljubljane (2 lokaciji), Maribora, Kranja, Celja in Slovenj Gradca po Sloveniji zagotovili tehnologijo prihodnosti - LTE Advanced (LTE-A), ki omogoča bistveno večje kapacitete omrežja in hitrosti do 300 Mbit/s.
2G
3G
LTE
ponastavi
  Oglaševana (teoretična) hitrost od/do uporabnika  
a do 0,24/0,11 Mbit/s  
  Oglaševana (teoretična) hitrost od/do uporabnika  
a do 21/5,7 Mbit/s  
a do 42/5,7 Mbit /s  
  Oglaševana (teoretična) hitrost od/do uporabnika  
a do 75/25 Mbit/s  
a do 150/50 Mbit/s  

Zemljevid se ustrezno posodablja na dnevni bazi. 

Zemljevid pokritosti s signalom smo izračunali z računalniško simulacijo. Na širitev radijskih signalov v okolju vplivajo različni dejavniki, zato lahko prihaja do odstopanj med izračunano (optimalno) ter dejansko (pričakovano) pokritostjo in hitrostjo.

Uporabniki lahko izberejo različne hitrosti dostopa do interneta prek mobilnih storitev ali pa so te lahko določene z izbranim naročniškim paketom/opcijo.   

Kakovost in jakost signala sta odvisni od naslednjih dejavnikov:

 • modela mobilne naprave in zmožnost terminalske opreme dosegati maksimalne hitrosti,
 • umetnih in naravnih ovir,
 • razgibanosti reliefa, geografska pogojenost, umetne ovire (kovinske in železobetonske gradbene konstrukcije, metaliziranje stekla, kovinske žaluzije na oknih, ostrešja iz kovinskih materialov, izolacije, ki vsebujejo kovine itd.,
 • zunanja in notranja uporaba storitev
 • novogradenj in adaptacij obstoječih objektov z novimi gradbenimi materiali (beton, železo, nove vrste stekel), ki so za radijske signale moteči,
 • neugodnih vremenskih razmer, predvsem padavin,
 • nivo sprejemnega signala na določeni točki,
 • kvaliteta signala na določeni točki,
 • zasedenost bazne postaje oz. gostota sočasnih uporabnikov na posamezni celici in zmogljivost le-te,
 • tehnologija, ki je uporabljena za prenos podatkovnega prometa (2G/3G/4G),
 • frekvenčni spekter, ki se uporablja za določeno tehnologijo,
 • tehnologija preko katere je mobilna naprava prijavljena v omrežje,
 • omejitve količine podatkov,
 • pokritost omrežja.

Priporočena uporaba mobilnega omrežja za posamezno storitev:

Katero storitev uporabljate? Ustrezna tehnologija
Glasovni klici GSM 2G / 3G
SMS sporočila GSM 2G / 3G
     
MMS sporočila EDGE / UMTS / LTE 2G / 3G / 4G
Dostop do interneta prek WAP EDGE / UMTS / LTE 2G / 3G / 4G
Občasna uporaba elektronske pošte EDGE / UMTS / LTE 2G / 3G / 4G
Uporaba enostavnih spletnih aplikacij EDGE / UMTS / LTE 2G / 3G / 4G
     
Intenzivna uporaba elektronske pošte, sinhronizacija opravil in koledarjev UMTS / LTE 3G / 4G
Lokacijske storitve in navigacija UMTS / LTE 3G / 4G
Družbena omrežja (Facebook, Twitter, Foursquare) UMTS / LTE 3G / 4G
Mobilna internetna telefonija (VoIP) UMTS / LTE 3G / 4G
Prenos glasbe (streaming) UMTS / LTE 3G / 4G
Mobilni telefon kot modem za računalnik UMTS / LTE 3G / 4G
Mobilna televizija UMTS / LTE 3G / 4G
Video klici (*aplikacije za takojšnje sporočanje) UMTS / LTE 3G / 4G*
Mobilna pisarna UMTS / LTE 3G / 4G
Prenos video posnetkov UMTS / LTE 3G / 4G
Prenos video posnetkov HD LTE 4G
Igranje iger na spletu LTE 4G
Domači internet LTE 4G

Orodje za preverjanje hitrosti OOKLA

Uporaba tega orodja pomeni porabo zakupljene količine podatkov.

Kalkulator prenosa podatkov

Uporabniku omogoča izbiro pravega paketa/opcije oziroma storitev dostopa do mobilnega interneta. Tu lahko uporabnik vnese zahtevane podatke in pridobi okvirno informacijo o primerni storitvi.

Razlaga oglaševane (teoretične) hitrosti prenosa podatkov

Oglaševana hitrost pomeni teoretično maksimalno možno hitrost, ki jo določena tehnologija zmore v idealnih radijskih pogojih. Ta je različna v omrežjih 2G/3G/4G in je predpisana z mednarodnimi standardi. To pomeni, da ima uporabnik, ki uporablja storitve na določeni točki, terminalno opremo, ki te hitrosti omogoča, poleg tega pa ima odlične nivoje sprejemnega signala, dobro kvaliteto signala, prav tako pa lokacija bazne postaje na katero se povezuje ni prezasedena s prometom ostalih uporabnikov na področju iste bazne postaje. Oglaševana hitrost je v določenih pogojih lahko drugačna od maksimalne možne.

Hitrost, ki jo lahko določimo za povprečnega uporabnika, ki uporablja storitve mobilnega omrežja kjerkoli na področju bazne postaje, pa je ob realni uporabi, upoštevajoč vse dejavnike omejevalne narave, praviloma nižja od oglaševane hitrosti. Vse tudi  v odvisnosti od tega ali se nahaja v dobrih ali slabih radijskih razmerah, ali lahko koristi storitve na zasedenih ali  normalno obremenjenih baznih postajah v katerikoli točki dneva ali od odvisnosti od številnih zgoraj naštetih dejavnikov. V primeru če pride do bistvenega odstopanja tudi od te dejanske hitrosti, se v odvisnosti od tehnologije in pa vrste storitev, ki jo uporabnik želi uporabljati, lahko pojavijo težave pri dostopu do spletnih storitev, aplikacij in drugih vsebin. Vse navedeno velja tako za prenos podatkov/vsebin iz strežnika k uporabniku in od uporabnika k strežniku. Uporabnik lahko hitrost preveri  z nekaterimi komercialnimi orodji, kot je OOKLA, ki ga najde na spodnjem linku. Uporaba tega orodja pomeni porabo zakupljene količine podatkov.

Hitrost prenosa podatkov je za različne tehnologije različna, prav tako pa so odstopanja tudi geografsko. Tako v povprečju v večjih mestih lahko zagotavljamo višje hitrosti, kot na ruralnih predelih Slovenije.

Definicije hitrosti in druge opredelitve, kot jih nalaga Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta so opredeljene v Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma pravne osebe.  

Tehnologija

Oglaševana (teoretična) hitrost

[DL/UL] – Mbit/s

GSM(2G)

do 0,236/0,110

UMTS(3G 900)

do 21/5,7

UMTS(3G 2100)

do 42/5,7

LTE(4G 800)

do 75/25

LTE(4G 1800)

do 150/50

Kaj je 4G/LTE in kako hiter je si lahko pogledate tukaj.

Več Skrij

Drugi parametri kakovosti storitev in njihov vpliv na storitev dostopa do interneta

Si.mobil ne izvaja IP QoS (quality of service) na uporabniškem prometu dostopa do spleta in ne posega v uporabniško izkušnjo na način, da bi privilegiral določene spletne storitve. IP omrežja so bila zasnovana za prenos podatkov, kjer zakasnitve IP paketov in zanesljivost dostave ni pomembna, vendar pa se danes uporabljajo tudi za prenos zahtevnejšega prometa. Na uporabniško izkušnjo pa v veliki meri vplivajo omejitve pri prenosu IP paketov, ki jih opisujemo kot zakasnitev, trepetanje in izguba paketov. Le-te so odvisne od vrste uporabniškega terminala (prenosni telefon), dostopovne tehnologije, trenutne lokacije uporabnika in spletne storitve, do katere uporabnik dostopa. V razmerah, ko se uporabniku poveča zakasnitev, trepetanje ali izguba paketov se le-to lahko odraža kot počasna odzivnost nekaterih spletnih storitev, zmanjšana hitrost prenosov in občasna izguba povezljivosti do spletnih storitev. Vzorčen primer so IP govorne in video klicne storitve v oblaku, kjer uporabnik lahko doživi zamik ali izgubo zvoka in video vsebine.

Večinoma ponudniki spletnih  storitev in vsebin sami zaznajo poslabšanje uporabniškega dostopa in prilagodijo izročanje vsebine uporabniku. Primer so storitve z video vsebino (Mobia, Vimeo, YouTube), kjer ponudnik dinamično spreminja kvaliteto pretočne vsebine do mere, ki ustreza uporabniku v danih razmerah. 

Več Skrij

Specializirane storitve

Si.mobil, kot tudi vsi ostali ponudniki javnih elektronskih komunikacij, vključno s ponudniki storitev dostopa do interneta ter ponudniki vsebin, aplikacij in storitev lahko ponuja storitve, ki niso storitve dostopa do interneta in ki so optimizirane za določene vsebine, aplikacije ali storitve oziroma njihovo kombinacijo, če je optimizacija nujna za izpolnitev zahtev v zvezi z vsebinami, aplikacijami ali storitvami za določeno raven kakovosti (t.i. specializirane storitve). Si.mobil morebitne tovrstne storitve, če te obstojijo in na katere se lahko naroči Naročnik, nudi v sklopu svoje preostale ponudbe, ki je na voljo na internetni strani www.simobil.si. Razlaga morebitnega dejanskega vpliva na storitev dostopa do interneta je v primeru obstoja le-tega pojasnjena ob posameznem produktu. Si.mobil v svoji ponudbi v tem trenutku nima tovrstnih storitev.
Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false