Poišči pomoč in informacije

NAZAJ Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja

Naročnik, ki je fizična oseba, lahko sklene naročniško pogodbo s Si.mobilom:

 • če je polnoleten;
 • če je poslovno sposoben;
 • če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oz. na območju EU oz. EGP;
 • če Si.mobilu predloži vse podatke glede svoje istovetnosti in ostale podatke, na podlagi katerih lahko Si.mobil ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe;
 • če predloži ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti oz. potrditi točnost in popolnost vseh predloženih podatkov;
 • če je plačilno sposoben in lahko to svojo plačilno sposobnost Si.mobilu dokaže (s potrdilom o znesku osebnih prejemkov ali na drug način v skladu s Si.mobilovimi zahtevami);
 • če nima do Si.mobila neporavnanih obveznosti;
 • če nima s Si.mobilom sklenjeni že dve ali več naročniških pogodb;
 • če nima oz. ni imel s Si.mobilom nobenih spornih razmerij.

Uporabnik naročniškega razmerja je lahko tudi mladoletna oseba. Za mlade med 11 in 18 let starosti lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki, ki pa morajo biti starejši od 31 let.

Zasebni uporabniki lahko na prodajnem mestu sklenete do dve naročniški razmerji, od tega lahko na ORTO paketih za mlade sklenete samo eno naročniško razmerje. 
Pomembno: dejansko število sklenjenih naročniških razmerij je lahko tudi večje od navedenega. Informacijo o končnem številu sklenjenih naročniških razmerij boste prejeli na prodajnem mestu.  

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

S seboj prinesite osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje v obliki kartice) in davčno številko. Če želite istočasno skleniti direktno obremenitev (trajnik), prinesite s seboj še bančno kartico.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Naročniško razmerje lahko sklenete na vseh v Si.mobilovih prodajnih mestih.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna znesek priključnine. Plačate ga na prvem izdanem računu v višini 11,99 EUR.

Če se odločite za nakup terminalne opreme, na prodajnem mestu plačate kupnino.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

a) Fizične osebe, ki ste državljani EU.

Državljani EU lahko sklenete naročniško razmerje kot tuji državljani. Za to potrebujete:

• veljavni potni list,
• delovno dovoljenje ali potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec,
• davčno številko, ki jo prejmejo od Davčne uprave Republike Slovenije.

b) Fizične osebe, ki niste državljani EU.

• veljavno potrdilo ali dovoljenje za bivanje na območju Republike Slovenije,
• osebna izkaznica za tujce ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije (z obdobjem veljavnosti vsaj 2 let),
• davčna številka (ki jo je izdal DURS),
• veljavni potni list ali drug osebni dokument, ki ga je izdal pristojni organ tuje države,
• potrdilo o zaposlitvi (tj. originalna pogodba ali potrdilo delodajalca).

c) Podjetja.

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

• veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja,
• ID za DDV,
• izpisek iz sodnega registra ali izpisek iz imenika Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) imenika,
• žig podjetja (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).

d) Samostojni podjetniki.

Za sklenitev naročniškega razmerja potrebujete:

• veljavno osebno izkaznico ali potni list,
• ID za DDV,
• potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali izpisek iz ustreznega registra drugih neodvisnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali registracijski dokument ali dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
• žig (v kolikor ga podjetje uporablja pri poslovanju).

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Ne, rezervacija številke ni možna. Na prodajnem mestu si lahko izberete naročniško številko iz seznama, ki je na voljo.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi naročniškega razmerja prejmete:

• kartico SIM (kartica z identifikacijsko kodo naročnika, ki omogoča identifikacijo naročnika, priključitev na omrežje in uporabo storitev),
• telefonsko številko (to je številka, ki jo Si.mobil v okviru izvajanja storitev dodeli v uporabo naročniku) in
• komunikacijsko napravo ali drugo opremo, ki jo uporabljajo uporabniki Si.mobilovih storitev, v kolikor se odločite za nakup.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Naročnik, ki je pravna oseba, lahko sklene naročniško pogodbo s Si.mobilom:

 • če je vpisan v sodni register ali drug uradni register (evidenco) v skladu z veljavnimi predpisi in ima sedež na območju Republike Slovenije oz. na območju EU ali EGP;
 • če Si.mobilu zagotovi vse podatke glede svojega statusa in zastopnikov ter ostale podatke, na podlagi katerih lahko Si.mobil ugotovi, da izpolnjuje vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe;
 • če predloži ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti oz. potrditi točnost in popolnost vseh predloženih podatkov;
 • če je plačilno sposoben in lahko to svojo plačilno sposobnost Si.mobilu dokaže (z bonitetnim obrazcem ali na drug način v skladu s Si.mobilovimi zahtevami);
 • če naročniško pogodbo v njegovem imenu in za njegov račun sklene njegov zastopnik, ki je kot tak vpisan v sodni register ali drug uradni register (evidenco), v mejah svojih pooblastil;
 • če nima do Si.mobila neporavnanih obveznosti;
 • če nima oz. ni imel s Si.mobilom nobenih spornih razmerij.

Poslovni uporabniki lahko na prodajnem mestu sklenete do šest naročniških razmerij. Pomembno: število dejansko sklenjenih naročniških razmerij je lahko tudi manjše oz. večje od navedenega. Informacijo o končnem številu sklenjenih naročniških razmerij boste prejeli na prodajnem mestu.  

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij