Poišči pomoč in informacije

NAZAJ Prenos številke

Prenos mobilne telefonske številke v Si.mobilovo mobilno omrežje se izvede v enem delovnem dnevu. V tem obdobju lahko uporabljate začasno telefonsko številko, prek sporočil SMS pa vas bomo obvestili o datumu prenosa in o uspešno končanem prenosu vaše telefonske številke.

Datum prenosa določi operater, s katerim želite prekiniti razmerje, in sicer naslednji delovni dan od oddaje vašega zahtevka, med polnočjo in šesto uro zjutraj. Datuma in ure prenosa številke tako ne morete določiti sami.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Prenos številke zajema izključitev številke iz omrežja operaterja, ki je dajalec številke, in njeno vključitev v omrežje operaterja prejemnika številke, za katero se lahko odločite ob prehodu k drugemu operaterju.

Prenosljivost mobilnih številk pomeni, da lahko uporabnik ob zamenjavi mobilnega operaterja obdrži svojo staro telefonsko številko.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Če ste fizična oseba in želite prenesti številko, na Si.mobilovo prodajno mesto prinesite:

• veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
• davčno številko,
• bančno kartico,
• račun za telekomunikacijske storitve za številko, ki jo želite prenesti, če prenašate naročniško številko iz omrežja drugega mobilnega operaterja. Račun ne sme biti starejši od treh mesecev.
• kodo PUK za številko, ki jo želite prenesti, če prenašate predplačniško številko. Prav tako poskrbite, da imate ob začetku postopka prenosa na predplačniškem računu naloženo vsaj 5 EUR, ki vam jih za prenos številke zaračuna trenutni operater. (Prenos predplačniške številke lahko uredite tudi prek spleta.)

Podjetja potrebujejo za prenos številke:

• veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja ali pooblaščenca podjetja,
• ID za DDV,
• izpis iz sodnega registra ali izpisek iz imenika AJPES,
• žig podjetja (samo v primeru, da podjetje posluje z žigom),
• zadnji račun za opravljene storitve pri operaterju dajalcu številke (ne sme biti starejši od treh mesecev) ali kodo PUK, če podjetje prenaša predplačniško številko.

Samostojni podjetniki potrebujejo za prenos številke:

• veljavno osebno izkaznico ali potni list,
• ID za DDV,
• potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali drugih samostojnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali priglasitveni list ali dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
• žig podjetja (samo v primeru, da podjetje posluje z žigom),
• zadnji račun za opravljene storitve pri operaterju dajalcu številke (ne sme biti starejši od treh mesecev) ali kodo PUK, če prenašate predplačniško številko.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Če želite, vas lahko odzivnik do preklica ob vsakem klicu v drugo omrežje (kadar je bila številka, ki jo kličete, prenesena) samodejno opozori, da kličete v drugo omrežje.

Vklop in izklop odzivnika:

 • naročniki lahko MNP odzivnik izklopite/vklopite s pomočjo kode USSD *789#;
 • uporabniki predplačniških paketov SIMPL lahko to storite s pomočjo kode USSD *456#.

Primer: vtipkajte *789#, pritisnite gumb "kliči" in MNP odzivnik bo izklopljen oz. vklopljen.
Če želite izvedeti, v katero omrežje je vključena določena številka, lahko to preverite z uporabo ukaznega niza USSD za enkratno uporabo:

 • če ste predplačniški uporabnik SIMPL in želite preveriti, ali je na primer telefonska številka 031 228 349 prenesena, potem vnesite: *456*031228349# in pritisnite na gumb "kliči";
 • podobno storite, če ste naročnik, le da pred klicano številko namesto *456* vnesete *789*, npr. za 031 228 349 je treba vnesti *789*031228349# in tipko "kliči".

Podatek o tem v katero omrežje je telefonska številka trenutno vključena, lahko preverite na spletni strani www.npch.si.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Prenos številke v Si.mobilovo mobilno omrežje zaračuna operater, ki je dajalec številke, in sicer največ 5 EUR. 

Ob priklopu novega naročnika v mobilno omrežje Si.mobil zaračuna znesek priključnine v višini 11,99 EUR.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Da. Prejmete novo kartico SIM, kamor se bo prenesla vaša obstoječa številka. Če želite, vam v Si.mobilovh centrih in franšiznih prodajnih mestih prenesemo vse podatke, ki so shranjeni na stari kartici na novo kartico SIM. Te možnosti na nekaterih Si.mobilovih pooblaščenih prodajnih mestih ni.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Ob sklenitvi naročniškega razmerja vam Si.mobil dodeli začasno telefonsko številko, ki jo lahko uporabljate brez omejitev v skladu s pogoji izbranega Si.mobilovega paketa.

Storitve se obračunavajo po ceniku za naročniški paket, ki ste ga izbrali ob sklenitvi naročniškega razmerja.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Da. Vaš trenutni operater ne zavrne zahtevka za prenos številke zaradi neporavnanih obveznosti, vendar s prenosom številke vaše obveznosti ne bodo zapadle. Poravnati jih bo potrebno naknadno.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Ne. Na zahtevku za prenos številke označite le, ali želite prekiniti naročniško razmerje ali ne. Celotni postopek prenosa nato izvede Si.mobil.

Za prenos številke v Si.mobilovo mobilno omrežje morate imeti aktivno naročniško ali predplačniško razmerje pri operaterju, ki je dajalec številke, zato svetujemo, da razmerja pri svojem trenutnem operaterju NE prekinjate, dokler ne vložite zahtevka za prenos številke. Za začetek postopka prenosa stare številke v Si.mobilovo mobilno omrežje morate najprej skleniti naročniško ali predplačniško razmerje.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Storitev vam omogoča, da se vam ob vsakem klicu v drugo mobilno omrežje predvaja posneto sporočilo z informacijo o prenosu omenjene telefonske številke v drugo omrežje. Storitev je brezplačna.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Zahtevek za prenos številke je dokument na prodajnem mestu, s katerim Si.mobil pooblaščate, da v vašem imenu in na vaš račun izvede prenos številke iz omrežja vašega trenutnega operaterja v mobilno omrežje Si.mobil. Na zahtevku lahko označite, da ne želite oziroma da želite prekiniti naročniško razmerje pri trenutnem operaterju, in z njim hkrati pooblaščate Si.mobil, da posreduje vašo zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja operaterju dajalcu številke.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

• Preverite, ali so vsi podatki na Zahtevku pravilni in popolni (št. MSISDN, št. računa oz. številka PUK).
• Preverite, ali ste upravičeni do prenosa številke (ste navedeni kot naročnik oz. imate ustrezna pooblastila, imate aktivno naročniško razmerje za številko, ki jo prenašate, niste bili izključeni iz omrežja trenutnega operaterja).
• Preverite, ali imate na predplačniškem računu vsaj 5 EUR.

Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na Si.mobilovo prodajno mesto, kjer ste naročniško razmerje sklenili, ali na telefonsko številko za pomoč uporabnikom.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Na Si.mobilovem prodajnem mestu prodajnemu svetovalcu povejte, da želite postati uporabnik Si.mobila in da želite ob tem ohraniti svojo obstoječo mobilno telefonsko številko. Si.mobil bo za vas izvedel celotni postopek prenosa številke od poizvedbe o možnosti prenosa do vključitve vaše obstoječe telefonske številke v mobilno omrežje Si.mobila.

Zahteva za prenos številke prek telefona, Si.mobilovega kontaktnega centra ali elektronske pošte ni mogoča.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Na začetku dneva, določenega za prenos številke, boste prejeli sporočilo SMS z obvestilom o uspešnem vklopu prenesene številke v mobilnem omrežju Si.mobil.

Pred tem prejmete tudi sporočilo SMS, ki vsebuje datum prehoda in: 

 • znesek morebitnega vračila prejete ugodnosti,
 • tekočo porabo.
   
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Pogoji za uspešen prenos številke za naročnike so:

 • vsi podatki na "Zahtevku za prenos številke" morajo biti pravilni in popolni (telefonska številka, številka računa, ki ni starejši od treh mesecev, in lastnoročni podpis naročnika);
 • pri trenutnem operaterju morate biti navedeni kot naročnik oz. morate imeti ustrezna pooblastila;
 • naročniška telefonska številka, ki jo želite prenesti, mora biti aktivna v omrežju operaterja dajalca številke, kar pomeni, da pred prenosom ne smete prekinjati naročniškega razmerja;
 • za naročniško telefonsko številko ne sme potekati noben drug postopek prenosa.

Pogoji za uspešen prenos številke za predplačnike so:

 • če želite obstoječo številko prenesti v Si.mobilov predplačniški paket, je treba najprej opraviti nakup SIMPL paketa oziroma SIMPL SIM paketa, ki vsebuje SIMPL SIM kartico s prednastavljeno SIMPL telefonsko številko;
 • predplačniška telefonska številka, ki jo želite prenesti, mora biti aktivna v omrežju operaterja dajalca številke;
 • predplačniška telefonska številka in koda PUK se morata ujemati;
 • za predplačniško telefonsko številko ne sme potekati noben drug postopek prenosa;
 • ob prenosu morate imeti najmanj 5 EUR pozitivnega stanja na predplačniškem računu, ki vam jih za prenos številke zaračuna trenutni operater.
Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Zahtevek za prenos naročniške mobilne številke lahko podpiše le oseba, ki je navedena kot naročnik na računu za telefonske storitve trenutnega operaterja, ki ni starejši od 90 dni. V primeru pravne osebe lahko zahtevek podpiše pravni zastopnik ali pooblaščena oseba. Če niste pravni zastopnik, potrebujete notarsko overjeno pooblastilo.

Prenos brez vednosti imetnika številke ni možen. Identiteta podpisnika se preveri z osebnim dokumentom oz. v primeru predplačniškega razmerja s kodo PUK.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij

Na vseh prodajnih mestih Si.mobil, kjer je možno sklepanje novih naročniških razmerij, ob podpisu naročniške pogodbe. Še pred sklenitvijo naročniškega razmerja prodajalcu povejte, da želite prenesti svojo staro številko v mobilno omrežje Si.mobil.

Zahteva za prenos številke prek telefona ali klicnega centra ni mogoča.

Vam je odgovor pomagal? DA NE

Kako lahko izboljšamo ta odgovor?

Ta rubrika je namenjena le mnenju. Morebitna vprašanja nam lahko zastavite preko Facebooka, Twitterja ali e-sporočila (info@simobil.si).

Več Skrij